Liên hệ

Chappi Mountains Tours & Homestay Bungalows

Địa chỉ: Thôn Tu Poh, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Email: chappiresort@gmail.com
Điện thoại: +84 (0) 97 443 04 46

Chappi Mountains Coffee / Lam Ha Bio Coffee

Địa chỉ nhà máy: Thôn Tu Poh, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Email: saleschappi@gmail.com
Điện thoại: +84 (0) 97 443 04 46
viVietnamese