Liên hệ

Chappi Mountains Coffee & Bungalows Retreat

Địa chỉ: Thôn Tu Poh, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Email: chappiresort@gmail.com. infochappicoffee@gmail.com
Điện thoại: +84 (0) 97 443 04 46

Chappi Mountains Coffee

Địa chỉ nhà máy: Thôn Tu Poh, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Email: saleschappi@gmail.com. infochappicoffee@gmail.com
Điện thoại: +84 (0) 97 443 04 46
viVietnamese